V primeru življenjske ogroženosti poklici 112

© 2018 DN -AS d.o.o. PE Ambulanta Struge, Ambulanta družinske medicine dr. Barbare Morovič

Zavod svete Terezije

Zdravniško oskrbo in preglede za varovance Zavoda sv. Terezije ponovno izvaja zdravnica Barbara E. Morovič.
Informacije za svojce

Informacije dajemo le svojcem in osebam, za katere so varovanci dali pisno soglasje za posredovanje informacij. Informacij po telefonu ne dajemo, razen v prej dogovorjenih izjemnih primerih. Telefon ne more nadomestiti osebnega stika.

Vljudno vas prosimo, da termin obiska predhodno rezervirate. Posvet s svojci izven tega termina je mogoč le po dogovoru z zdravnico.

Telefon: 040 433 606

Ordinacijski cas ambulante
za Zavod svete Terezije
do 4.4.2020

ponedeljek

11:00 - 19:00 

Za ambulantne preglede se varovancem DSO ni potrebno naročati.

Pregledi so zaradi poplavne ogroženosti v kleti Zavoda Sv. Terezije do nadaljnjega v Ambulanti 2 v Zdravstveni postaji Videm, Videm 37a. Vizita se opravlja v sobah stanovalcev.

Ambulanta dr.Morovič
Videm 37a
1312 Videm