V primeru življenjske ogroženosti poklici 112

© 2018 DN -AS d.o.o. PE Ambulanta Struge, Ambulanta družinske medicine dr. Barbare Morovič

S 1. februarjem 2019 je Ambulanta družinske medicine dr. Morovič postala referenčna ambulanta družinske medicine.
Na preventivne preglede bomo vabili postopoma vse bolnike starejše od 30 let.
Vodenje bolnikov s kroničnimi obolenji se izvaja po dogovorjenih strokovnih smernicah.

Urnik

Preventivni pregledi

Vodenje kroničnih nenalezljivih bolezni

ponedeljek 
torek
sreda
četrtek
 
sobota*
   8:00 -11:00
15:00 - 19:30
15:00 - 19:30
  8:00 - 11:00
 
  7:00 - 15:00
* zadnja v mesecu
Za preventivni pregled morate biti obvezno naročeni. Običajno vas vabimo po dogovoru.
Pred pregledom boste opravili predvidene preiskave, ki so skladne s programom preventivnega pregleda.
Sam preventivni pregled traja med 30 in 60 minut.
Bolnike s povišanim krvnim pritiskom, sladkorno boleznijo, astmo, kronično obstruktivno pljučno boleznijo in drugimi kroničnimi obolenji, ki se ne vodijo pri specialistu vodimo v skladu s sodobnimi smernicami obravnave kroničnih bolnikov. V primeru, da je obolenje stabilno boste opravili krajši pregled po katerem vam bo lahko predpisan obnovljiv recept.
Preventivne preglede in vodenje bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi obolenji vodi Uroš E. Eržen, dipl.zdrav.