odpoved koncesijske pogodbe

Dne 4.10.2019 sem podala odpoved k koncesijski pogodbi za opravljanje zdravstvene službe na primarni ravni. 

K razlogom za to odločitev sem navedla:

V primeru življenjske ogroženosti poklici 112

© 2018 DN - AS d.o.o., PE Ambulanta Struge, Družinska medicina dr. Barbara Morovič