V primeru življenjske ogroženosti poklici 112

© 2018 DN -AS d.o.o. PE Ambulanta Struge, Ambulanta družinske medicine dr. Barbare Morovič

AKTUALNO

PREDVIDENE ODSOTNOSTI

 

V četrtek 6. februarja 2020, ambulanta zaradi obveznega izobraževanja osebja 

ne bo delala:

e-mail KORESPONDENCA

 

Mail je namenjen izključno naročanju:

- na pregled

- predpisu redne terapije, ki jo že prejemate

- izjemoma naročilu napotnice za kontrolni pregled, vendar je nujna priponka skeniran izvid ali vabilo.

Prosimo paciente, da nam po mailu ne pošiljajo fotografij. Sprejemljivi so le skenirani dokumenti v pdf obliki.

Mail ni namenjen dajanju zdravniških nasvetov in izmenjavi mnenj.

SPREMEMBA ORDINACIJSKEGA ČASA

Od 6.1.2020 dalje bo Ambulanta dr.Morovič delala tudi v soboto v ponedeljkovem urniku od 9:00 do 13:00.

V ponedeljek ne bo ordinacije, izvajali se bodo le hišni obiski. Urnik velja predvidoma do 1.4.2020, ko istočasno pokrivamo tudi zdravniško oskrbo v Zavodu Sv. Terezije.

Storitve

Izvajamo storitve v sklopu koncesijske pogodbe in samoplačniške storitve:

  • splošni zdravniški pregledi

  • preventivni pregledi

  • vodenje kroničnih bolnikov

  • cepljenja

  • odvzem vzorcev za laboratorijske analize

  • zdravstveno svetovanje

  • hišni obiski

  • ambulantni posegi in meritve

HIŠNI OBISKI

Starejši in nepokretni pacienti, ki potrebujejo pregled in nimajo prevoza ali je ta zaradi zdravstvenega stanja otežen imajo v sklopu pravic iz zdravstvenega zavarovanja pravico do hišnega obiska.

Hišne obiske opravljamo na področju celotne občine Dobrepolje in bližnji okolici.

Ordinacijski čas

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

sobota

 hišni obiski

 09:00 - 14:00

 13:00 - 19:00

 13:00 - 19:00

 09:00 - 14:00

 09:00 - 13:00

Naročanje na preglede je obvezno za vse, razen za akutno obolele in nujna stanja, ki potrebujejo takojšnjo medicinsko oskrbo.

Enotna telefonska številka

Za naročanje uvajamo enotno telefonsko številko 070 410 171, na kateri smo dosegljivi zadnji dve uri ordinacijskega časa,

Hipokrat

Se želite opredeliti?

Zaradi preseganja števila opredeljenih pacientov opredelujemo le paciente, ki so še vedno opredeljeni pri dr. Mariču.

Cepljenje proti tetanusu, gripi ali klopnemu meningoencefalitisu, HPV?

samo po predhodnem naročilu, ker cepiva naročamo sproti
Zdravstvena postaja Struge
 
Ambulanta družinske medicine
dr. Barbare Morovič
Pri Cerkvi 11a, 1313 Struge
tel 070 410 171