V primeru življenjske ogroženosti poklici 112

© 2018 DN - AS d.o.o., PE Ambulanta Struge, Družinska medicina dr. Barbara Morovič

Ordinacijski čas

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

sobota

 hišni obiski

 09:00 - 14:00

 13:00 - 19:00

 13:00 - 19:00

 09:00 - 14:00

 09:00 - 13:00

Na pregled se lahko naročite po telefonu na številko 070 410 171. Dosegljivi smo zadnji dve uri ordinacijskega časa.

 

Ne poslujemo po SMS-ih.

nov e-naslov:  ambulanta@struge.si

AKTUALNO

Kot ruralna ambulanta ne moremo zagotoviti zadostnih ukrepov ob izbruhu epidemije koronavirusa za običajno delovanje, zato v izogib morebitnemu prenosu okužbe začasno večino delovanja opravimo preko telefona in e-pošte.

V prostore ambulante spuščamo le po telefonu predhodno dogovorjene paciente, ki jih zdravnica striktno triažira.

OB TRIAŽI STE DOLŽNI NAVESTI RESNIČNE IN TOČNE PODATKE O SVOJEM ZDRAVSTVENEM STANJU.

Prosim spremljajte obvestila medijev in ostanite doma.

V PRIMERU NUJNIH IN ŽIVLJENJE OGROŽAJOČIH STANJ KLIČITE 112.

STORITVE

Zaradi epidemije koronavirusa in prilagojenega delovanja ambulante do preklica ne izvajamo:

  • odvzema vzorcev za laboratorijsko analizo

  • preventivnih pregledov

  • zdravstvenega svetovanja

  • nenujnih hišnih pregledov

  • splošnih nenujnih zdravniških pregledov

  • samoplačniških storitev

Zaradi epidemije koronavirusa ambulanta deluje po protokolu v primeru izbruha nalezljive bolezni. Ambulanta ima zaprt dostop.

V čakalnico spuščamo le predhodno dogovorjene paciente, ki so bili triažirani po telefonu in v triažni ambulanti. Triažira zdravnica.

VEČ O RAVNANJU SI PREBERITE NA SPLETNI STRANI NIJZ ALI KORONAVIRUS-MZ

IZDAJA ZDRAVIL

Zaradi epidemije koronavirusa velja odredba po kateri vam lahko lekarna izda le eno pakiranje zdravila oziroma količino zdravila, ki jo potrebujete za enomesečno terapijo.

 

To velja tudi za zdravila, ki jih redno prejemate ali jih že imate predpisane na obnovljiv recept.

Cepljenje proti tetanusu, gripi ali klopnemu meningoencefalitisu, HPV?

trenutno ne izvajamo cepljenj
Zdravstvena postaja Struge
 
Ambulanta Struge
Družinska medicina dr. Barbara Morovič
Pri Cerkvi-Struge 11a
1313 Struge
tel: 070 410 171
(ne poslujemo po SMS-ih)