V primeru življenjske ogroženosti poklici 112

© 2018 DN -AS d.o.o. PE Ambulanta Struge, Ambulanta družinske medicine dr. Barbare Morovič

AKTUALNO

SPREMEMBA LOKACIJE

Od 1.10.2019 dalje bo Ambulanta dr.Morovič vsak dan v Strugah.

ODSOTNOST

Ambulanta ne bo delala od 25.10. do 30.10.2019.

Nadomeščanje je urejeno na Vidmu v ambulanti dr. Štefana Čampe po njegovem urniku.

Nadomeščanje je dogovorjeno le za neodložljiva stanja.

ENOTNA TELEFONSKA ŠTEVILKA

Za naročanje uvajamo enotno telefonsko številko 070 410 171, na kateri smo dosegljivi zadnji dve uri ordinacijskega časa,

Storitve

Izvajamo storitve v sklopu koncesijske pogodbe in samoplačniške storitve:

  • splošni zdravniški pregledi

  • preventivni pregledi

  • vodenje kroničnih bolnikov

  • cepljenja

  • odvzem vzorcev za laboratorijske analize

  • zdravstveno svetovanje

  • hišni obiski

  • ambulantni posegi in meritve

HIŠNI OBISKI

Starejši in nepokretni pacienti, ki potrebujejo pregled in nimajo prevoza ali je ta zaradi zdravstvenega stanja otežen imajo v sklopu pravic iz zdravstvenega zavarovanja pravico do hišnega obiska.

Hišne obiske opravljamo na področju celotne občine Dobrepolje in bližnji okolici.

Zaradi preseganja števila opredeljenih pacientov opredelujemo le paciente, ki so še vedno opredeljeni pri dr. Mariču.

Ordinacijski čas

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

 09:00 - 13:00

 09:00 - 14:00

 13:00 - 19:00

 13:00 - 19:00

 09:00 - 14:00

Naročanje na preglede je obvezno za vse, razen za akutno obolele in nujna stanja, ki potrebujejo takojšnjo medicinsko oskrbo.

Hipokrat

Se želite opredeliti?

Cepljenje proti tetanusu, gripi ali klopnemu meningoencefalitisu, HPV?

samo po predhodnem naročilu, ker cepiva naročamo sproti
Zdravstvena postaja Struge
Pri Cerkvi 11a, 1313 Struge
Ambulanta dr. Barbare Morovič
tel 070 410 171